torsdag 6. juni 2013

Takk for meg!

Nå har vi hatt siste time med faget trykk og foto og derfor blir dette mitt siste innlegg. Denne bloggen  har vært en ny og spennende måte å lære om faget trykk og foto!    

mandag 20. mai 2013

Oppsummering våren 2013

Nå har vi hatt faget Foto i ett halvt år og jeg har lært veldig mye av faget. Både når det gjelder foto og  blogging. Jeg har lært hvordan man bruker forskjellige innstillinger som lukkertid, ISO osv. Jeg har lært hva som gjør et fotografi spennende og hvordan man skal komponere fotografiet for å få dette til. Jeg syntes vi har fått mange utfordringer, men som fungerer godt med den tiden vi har fått til å arbeide.

Det har også vært interessant å lage en egen blogg der vi har lagt ut våre egne fotografier. Vi har på denne måten brukt mye tid på å redigere fotoene for å legge dem ut på bloggen vår. På denne måten lærer vi mye om photoshop og måten vi kan redigere bilder på. Det har alltid vært mye å jobbe med, ettersom vi alltid har skrevet et innlegg til hvert nytt emne.

Arbeidsmetodene vi bruker fungerer bra fordi vi først tar bilder, og deretter får mye av resten av tiden til å redigere og skrive til bildene vi har tatt. Jeg syntes at vi med denne ordingen får mer ut av tiden og jobber mer effektivt.

Portrett som uttrykker en sinnstemning

I dette fotografiet har jeg prøvd å vise en sinnstemning ved bruk av vinkel, komposisjon og fargebruk. Jeg prøvde gjennom fotoet å uttrykke glede og lykke.  Det orginale fotografiet har det samme uttrykket, men ikke i like stor grad som det redigerte fordi fargene er litt svakere i det orginale bildet. 


torsdag 2. mai 2013

Fem kategorier og beste foto del 2

Mitt favorittbilde
Natur

Jeg mener dette er mitt beste bilde. Ideen til dette bildet var å skape bevegelser og spennende former ved hjelp av grenene på trærne. De er med på å gjøre bilde organisk. Komposisjonen i bildet er ganske enkel. Treet er plassert midt i fotografiet og grenene spres ut over hele bildet. Bildet er asymmetrisk og består både av organiske og mekaniske linjer. Det er direkte lys i bildet og det veksles mellom mørke og lyse flater fra skygger. Jeg valgte å redigere fotografiet til svart hvitt fordi det fremhever skyggene og de forskjellige flatene i bildet. Jeg har lært ved dette bildet å være flinkere til å eksperimentere med fargebruk. Et fotografi kan få en helt annet funksjon når du lager det svart hvitt.
ISO: 200 Blender: 11.0 Lukker: 1/250
Kamera: Canon 350D

Dyr 
Med dette bildet var ideen å skape gjentakelse og rytme ved å plassere begge svanene etter hverandre i en diagonal linje. Dette gjør fotografiet mer interessant. Lyset i bildet er indirekte og du ser solen kommer fra andre siden av svanene. Det er en stor mørk lys kontrast mellom den lyse svanen og det grønne vannet. Det er også en kontrast mellom teksturen i de lette fjærene på svanen og det blanke gjennomsiktige vannet. Jeg ser i dette fotografiet at rytme og gjentagelse gir gode funksjoner i et fotografi.
ISO: 1600 Blender: 25.0 Lukker: 1/400
Kamera: Canon 350DDyr 

Ideen til dette bildet var å skape en avslappet stemning der katten ser utover. Lyset i bildet er naturlig og katten ligger i det gylne snitt. Interessepunktet i bildet er katten.  Jeg valgte å la fargene bli litt svake og grålige for å bidra til å forsterke stemningen. Med dette fotografiet lærte jeg hvordan du vinkler kamera har mye  å si for fotoets uttrykk. Her har jeg tatt bildet av katten fra øyelevel og bildet ville fått et helt annet uttrykk viss jeg hadde tatt bildet fra f. eks froskeperspektiv eller fugleperspektiv.
ISO: 400 Blender: 6.3 Lukker: 1/80
Kamera: Canon 350D


Natur 
Ideen i dette fotografiet var å komme nærmere innpå noe lite i naturen. Jeg tok et nærbilde av en blomstret selje der både lyset og formen er med på å skape fotografiet spennende. Komposisjonen er ganske enkelt og seljen er det tydelige interessepunktet i bildet. Lyset i fotografiet er naturlig og indirekte. Du ser at lyset fra solen kommer fra motsatt side av seljen. I dette fotografiet ser jeg at selv om komposisjonen i et fotografi er enkelt, trenger ikke bildet være kjedelig.

ISO: 400 Blender: 10.0 Lukker: 1/160
Kamera: Canon 350D

Portrett 
Ideen i dette fotografiet var å ta et portrettbilde der personen skulle plasseres i enden av bildet. Vi ser Vibeke i en face som vil si at du ser henne forfra. Lyset i bildet er direkte og naturlig. Komposisjonen er delt opp i både forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn. Forgrunnen er mursteinen, mellomgrunnen er plantene og bakgrunnen er skyene. Interessepunktet i fotografiet er Vibeke og hun er i det gylne snitt. Steinmuren har en mekanisk linje som gir bilde en kontrast med ellers ganske rette linjer i bildet. Når jeg ser på dette fotografiet, ser jeg at det er viktig med slike ”brudd” på ellers like elementer slik at fotografiet ikke blir kjedelig.

ISO: 400 Blender: 11.0 Lukker: 1/500
Kamera: Nikon D40 med objektiv 18-105 mm.

Portrett

I dette bildet prøvde jeg å få fram en glad stemning. Man ser Jasmin i ¾ profil. Fotografiet er lyst og dette bidrar til en lys stemning. Bak Jasmin ser du horisontale linjer. Jasmin er i det gylne snitt og er også interessepunktet i fotografiet. Det er direkte lys i fotografiet. Ved dette bildet ser jeg hvordan et ellers enkelt bilde kan bli gjort bedre ved å plassering av et objekt. Jasmin er ikke plassert midt i bildet, men i det gylne snitt.
ISO: 1600 Blender:29.0 Lukker: 1/400
Kamera: Canon 350D
Arkitektur
Ideen ved dette bildet var å skape et spennende bildet ved hjelp av linjer og former. Det er naturlig lys i bildet og komposisjonen er full av organiske linjer som står i kontrast til de mekaniske linjene. Bildet er fullt av formelementer som sirkler og firkanter. Sirklene i bildet lager også kontraster med de firkantete formene i fotografiet. Jeg har lært hvordan ulike formelementer og linjer skaper spennende bilder.
ISO: 100 Blender: 8,0 Lukker: 1/160
Kamera: Canon 350D

 Dyr

I dette fotografiet prøvde jeg å få fram et litt annerledes uttrykk og valgte derfor å redigere fotoet svart hvitt. Valpen er i det gylne snitt og  interessepunktet faller derfor på valpen. Det som skaper spenning i bildet er valpens mørke flate, sammenlignes med restens lyse flater. Det er naturlig lys i dette fotografiet. Ved å se på dette fotografiet ser jeg at flaters størrelse og farge betyr mye på et fotografi.
ISO: 1600 Blender: 5.0 Lukker: 1/500
Kamera: Canon 350D

 Arkitektur

På dette bildet var min idé at jeg skulle skape kontrast mellom den mekaniske siden av arkitektur sammen med den organiske delen ved naturen. I forgrunnen ser du de organiske linjene fra fjellene, til stor kontrast til de skarpe kantete til bygningen. Interessepunktet i dette bildet er  bygningen og bygningen har gjentagelse av formelementet firkant som skaper rytme i bildet. Det er naturlig lys i bildet og det jeg lærte med dette bildet er at det oftest bare trenger to motsetninger for at et bilde skal bli bra.
ISO: 400 Blender: 14.0 Lukker: 1/400
Kamera: Canon 350D

Dyr

I dette fotografiet var ideen å skape kontrast mellom den svarte katten og den hvite ”engelen”.  Interessepunktet i bildet er katten. Det er flere formelementer i bilder som firkanter og organiske og mekaniske linjer. Lyset er naturlig og jeg valgte å gjøre bildet svart hvitt fordi jeg syntes at det gjorde bildet mer spennende ettersom det stort sett bare var mørke og lyse farger i bildet uansett. Jeg ser i dette fotografiet at svart hvitt fungerer veldig godt når det allerede er kontraster mellom lys og mørk.
ISO: 400 Blender: 5.6 Lukker: 1/50
onsdag 10. april 2013

Redigering i Photoshop

Jeg har her brukt Jasmin som modell for å illustrere hvordan Photoshop kan brukes på forskjellige måter. Uten at vi nødvendigvis tenker over det, ser vi hver dag bilder som er redigert. I reklame er redigering av fotografier spesielt utbredt. Her ser du forskjellen på tre bilder der de to nederste er redigert i Photoshop.

Dette er det orginale fotografiet der jeg ikke har redigert i Photoshop.
Her har jeg redigert litt i Photoshop, men fotografiet ser fortsatt naturlig ut.Her har jeg prøvd å overdrive bruken av photoshop for å vise hvordan redigering kan ha en veldig negativ effekt. Det kan lett se veldig unaturlig ut.

torsdag 4. april 2013

Reflektor


Reflektor kan brukes i fotografier for å reflektere lyset. Forskjellige reflektorer gir forskjellig virkning i forhold til lyset i fotografiene. Reflektorer fins i gull, sølv, svart og hvit (transparang). Reflektorer i gull gir varmt og gyllent lys, men det gir motsatt effekt i sølv der lyset blir kaldere. Reflektorer i svart gir litt mørkere lys og reflektorer i hvit gir et mykere og litt mindre direkte lys. 

    Her er det brukt reflektor i hvit.

    Her er det brukt både reflektor i hvit og i gull. 

    I dette fotografiet er brukte jeg ingen reflektor slik at man skulle se forskjellen ved å ikke bruke  reflektor. Du ser at fotografiet er veldig lyst og at fotografiet ovenfor har et varmere og mer gyllent lys.

Portrett

Portrett er bilder der du får med personens særtrekk. Det kan ofte virke litt oppstilt, og det er derfor viktig å ha dette i bakhodet når man fotograferer slik at bildene ser mest mulig avslappet og naturlige ut. Når du tar bilder rett forfra kaller vi portrettet en face, mens når det er fra siden kaller vi det for profil. Man kan også ha portretter i 3/4 profil. I portretter er det lurt å unngå sterke skygger i ansiktet. 

                          Her ser du Synne i en face.

                         Tamara er i profil i dette fotografiet.

    I dette portrettet er Jasmin i 3/4 profil.

lørdag 16. mars 2013

Dybdeskarphet

Dybdeskarphet er området foran og bak fokus som blir skarpt. Størrelsen på dybdeskarpheten er avhengig av blenderåpning, brennvidde, avstand fra motivet og forstørrelsesgrad. Dybdeskarpheten øker med avstanden. Liten blenderåpning gir stor skarphetsdybde, men stor blenderåpning gir liten skarphetsdybde. 

 Her er blenderåpningen stor og det er mindre forskjell på hva som er klart og uklart.

Her er blenderåpningen liten, og objektene bak det første skoparet er mer uklare enn i det første fotografiet der blenderåpningen er større.

torsdag 14. mars 2013

Fem kategorier og beste foto del 1

Mitt favorittbilde
Komposisjon
Dette bildet er mitt favoritt bildet fordi det er en stor kontrast fra elefanter i naturlige omgivelser blandet med bylivet. det Jeg hadde lyst å skape en spennende komposisjon der høye moderne bygninger blander seg med høye trær. Lyset er direkte og varmt. Jeg redigerte fotoet for at fargekontrastene skulle bli større, slik at bildet ikke skulle ha så like valører. Jeg syntes at forskjellen ble veldig stor mellom det originale og det redigerte. Det er mye symmetri i bildet som skaper balanse. I dette bildet ser jeg som i bildet med løven hvordan justering av farger kan ha utrolig mye å si for bildets uttrykk.
Kamera: Canon 350D
ISO: 100    Lukker: 1/160   Blender: 5.6


Reise
Dette bildet tilhører kategorien reise, både fordi det ble tatt i en dyrehage i Berlin, men også fordi man ser løven borte fra sitt naturlige element. Ideen på dette bildet var at det skulle gi et sterk uttrykk med fargekontraster. Gitteret skulle bli med å forsterke følelsen om fangenskap. Komposisjonen i bildet erenkelt. Gitteret består både av horisontale og vertikale linjer. Sammen gir de ett fangende uttrykk. Løven ligger i det gylne snitt.  Jeg valgte å redigere fotoet fordi jeg syntes at fargere var litt sløve. Jeg forsterket fargene i PhotoShop og syntes at bildet ble mye bedre når fargene fikk mer kontraster. Jeg valgte også å gjøre bakgrunnen mer grålig for at den ikke skulle ta for mye av blikkfanget fra løven og gitteret. Med dette fotografiet har jeg lært en del om viktigheten av fargekontraster og hvordan justering av farger gir to helt forskjellige uttrykk.
Kamera: Panasonic DMC-FX30
ISO: 200  Lukker: 1/15  Blender: 5,4Vann
Dette fotografiet hører til kategorien Vann. Idéen på dette bildet er å vise lag med forskjellige valører. Her er  det stor kontrast mellom kvistene som sine mekaniske linjer og det lyse havet. Lyset kommer fra bak skyene. Jeg har lært på dette bildet hvordan kontrast i både farger og form skaper spenning.
Kamera: Canon 350D
ISO: 1600 Lukker: 1/100 Blender: 7.1

Komposisjon
Komposisjonen er bygd opp av vertikale linjer. De høye bygningene og trærne gir uttrykk av storhet. Vinduene går litt skrålig og gir kontraster til det rette linjene i bygningene. Det gir også bildet mer dynamikk. Lyset er direkte og varmt. De forskjellige lyse fargene på bygningene gir også et pent uttrykk. Jeg har lært blandingen mellom diagonale og vertikale linjer og hvordan en litt annen vinkling på kamerat skaper en ny dynamikk og annerledes motiv.
Kamera: Panasonic DMC-FX30
ISO: 100 Lukker: 1/125 Blender: 5.4

Lys
Her var ideen å fotografere motlys i naturen. Fotografiet er fylt med vertikale linjer av trær. Det er motlys og fotografiet er varmt. Motlyset er med på å lage kontraster mellom veldig mørkt og veldig lyst. Jeg redigerte bildet litt for å få det litt lysere og litt varmere. Ved å gjøre fotografiet litt varmere, gir det også en varmere stemning.
Kamera: Canon 350D
ISO: 100 Lukker: 1/20 Blender: 22.0

 Reise
Også dette bildet hører til kategorien reise. Ideen i dette fotografiet er å skape et bildet der det er få skarpe farger som gir et enkelt og bestemt uttrykk. Bildet er mørkt og lyset i   bildet er varmt. Apen er i det gylne snitt. Mens apen er formet med organiske linjer, er resten av bildet mer mekaniske linjer. og Komplementærfargene rød og grønn gir kontraster i dette bildet. Jeg har lært at objekters form og plassering i det gylne snitt gir spennende bilder.
Kamera: Panasonic DMC-FX30
ISO: 200  Lukker: 1/8 Blender: 5,6

Vann
Dette fotografiet hører til kategorien vann. I dette bildet var ideen å skape harmoni og stemning. Fotografiet får et naturlig og kalt lys fra Sola bak skyene. Bildet er komponert med gjentagende elementer som skaper rytme i bildet. Havet har lyse og mørke linjer. Foran havet er det en  brytning av motivet med mørke steiner til kontrast for det harmoniske havet. I dette bildet ser jeg spesielt godt hvordan gjentagelser kan brukes for å gjøre bildet mer behagelig  og hvordan noe som bryter med motivet  skaper spenning i bildet.
Kamera: Canon 350D
ISO: 100 Lukker: 1/100 Blender: 5.0

Vann
Her var ideen å gå fokusere på noe enkelt, men samtidig prøve å lage det spennende. Det fokuseres på rimet på steinene, og i bakgrunnen ser man huse og bygninger. Lyset kommer indirekte og også dette bildet er kaldt. Her ser jeg hvor interessant det er å fokusere på enkle objekter med uklare bakgrunner.
Kamera: Canon 350D
ISO: 100 Lukker: 1/100 Blender: 3,5

Vann
Idéen var å få et interessant bilde av båten og havet ved hjelp av kontraster med lys og skygge.  Båten er plassert nede i midten av bildet og er interessepunktet i bildet. Nederst er sjøen mørkeblå, mens det gradvis blir lysere og lysere. Kamera: Canon 350D ISO: 1600 Lukker: 1/100 Blender: 5.6 Der sjøen er lysest, er de store mørke steinene til stor kontrast. Lyset er indirekte.  Når jeg ser på bildet ser jeg at båtens plassering er behagelig og at det ikke ville vært det samme om den hadde vært litt lenger bak i bildet.
Kamera: Canon 350D
ISO: 1600 Lukker: 1/100 Blender: 5.6

Lys
På dette bildet ville jeg at lyset skulle gjøre fotografiet spennende. Lyset er indirekte og kaldt. Jeg har gjort bilde litt lysere enn originalen. Komposisjonen i bildet har den største svanen i det gylne snitt. I høyre nedre hjørnet er det en stigende diagonal mur som skaper balanse i bildet. Den rue teksturen i muren står i kontrast til det silkebløte vannet. I tillegg skaper fjærende fra svanene en ekstra dimensjon i teksturene. I dette bildet ser jeg i ettertid at ikke bare form og farger skaper gode kontraster, men også teksturer kan ha mye å si.

Kamera: Canon 350D
ISO: 100  Lukker: 1/1000 Blender: 9,5

torsdag 28. februar 2013

Andreas Feininger

Andreas Feininger var en amerikansk fotograf (27. Desember 1906 - 18. Februar 1999). Han var spesielt kjent for hans dynamiske svart hvitt fotografer av Manhattan. Han var født i Paris i Franrike. Hans foreldre var Julia Berg og Lyonel Feininger som var amerikansk med tysk opphav. Han vokste opp og utdannet seg som arkitekt i Tyskland. Senere flyttet han til Sverige og fokuserte på fotografi. Rett før 2. verdenskrig immigrerte han til USA hvor han jobbet som freelance fotograf.

Han ble kjent for hans fotografier av New York. Han likte også å fokusere på vitenskap og natur som man tydelig ser i hans fotografier. Han fotograferte ikke ofte portretter, men de få gangene han gjorde dette, ble de ikonisk.


"The Photojournalist" er kanskje det mest kjente fotografi. Han tok dette bildet av fotojournalist Dennis Stock for Life Magazine i 1951.

"S.S United States" ble tatt i N.Y. Harbor i 1952. 


Fotografiet er veldig mørkt, men siden bildet er svart hvitt funker kontrasten mellom veldig mørkt og veldig lyst. Komposisjonen i bildet er spennende med bilen i det gylne snitt og med folkemengden rundt bilen. 

"42nd Street" er tatt i Weehawken i 1942.

Feininger får fram ett levende uttrykk. Jeg syntes det er en spennende mørk hvitt kontast og kontrasten mellom statiske og dynamiske linjer gir dybde og volum i bildet. 
Lukkertid

Lukkertiden bestemmer hvor lang til bildebrikken skal eksponeres for lys. Lang lukkertid brukes for å slippe inn mer lys og kan brukes for å illustrere fart. For lukkertider som er lengre enn 1/60 sekund anbefales det å bruke stativ. Når man bruker kort lukkertid fryser man hurtige bevegelser og er enklere å fotografere med fordi man unngår at rystelser gjør bildet uskarpt.
    På dette bildet ser man at det er kort lukkertid og at man på en måte har "fryst" bildet.
    Her ser man derimot at det er lang lukkertid og at bildet viser bevegelser.Part 6: Shutter Speed & FPS from --jL on Vimeo.

Her er en video som forteller litt om lukkertid.


torsdag 21. februar 2013

Ekskursjon til Stavanger kunstmuseum

Torsdag 7. februar reiste vi til Stavanger kunstmuseum og fikk i oppgave å dokumentere reisen. Vi så på hovedutstillingen Just Noise av Mads Gamdrup som er en norsk fotograf. Han regnes som Nordens fremste fornyere av det fotografiske mediet.

Senere fikk vi også i oppgave å ta bilder av arkitektur.