torsdag 2. mai 2013

Fem kategorier og beste foto del 2

Mitt favorittbilde
Natur

Jeg mener dette er mitt beste bilde. Ideen til dette bildet var å skape bevegelser og spennende former ved hjelp av grenene på trærne. De er med på å gjøre bilde organisk. Komposisjonen i bildet er ganske enkel. Treet er plassert midt i fotografiet og grenene spres ut over hele bildet. Bildet er asymmetrisk og består både av organiske og mekaniske linjer. Det er direkte lys i bildet og det veksles mellom mørke og lyse flater fra skygger. Jeg valgte å redigere fotografiet til svart hvitt fordi det fremhever skyggene og de forskjellige flatene i bildet. Jeg har lært ved dette bildet å være flinkere til å eksperimentere med fargebruk. Et fotografi kan få en helt annet funksjon når du lager det svart hvitt.
ISO: 200 Blender: 11.0 Lukker: 1/250
Kamera: Canon 350D

Dyr 
Med dette bildet var ideen å skape gjentakelse og rytme ved å plassere begge svanene etter hverandre i en diagonal linje. Dette gjør fotografiet mer interessant. Lyset i bildet er indirekte og du ser solen kommer fra andre siden av svanene. Det er en stor mørk lys kontrast mellom den lyse svanen og det grønne vannet. Det er også en kontrast mellom teksturen i de lette fjærene på svanen og det blanke gjennomsiktige vannet. Jeg ser i dette fotografiet at rytme og gjentagelse gir gode funksjoner i et fotografi.
ISO: 1600 Blender: 25.0 Lukker: 1/400
Kamera: Canon 350DDyr 

Ideen til dette bildet var å skape en avslappet stemning der katten ser utover. Lyset i bildet er naturlig og katten ligger i det gylne snitt. Interessepunktet i bildet er katten.  Jeg valgte å la fargene bli litt svake og grålige for å bidra til å forsterke stemningen. Med dette fotografiet lærte jeg hvordan du vinkler kamera har mye  å si for fotoets uttrykk. Her har jeg tatt bildet av katten fra øyelevel og bildet ville fått et helt annet uttrykk viss jeg hadde tatt bildet fra f. eks froskeperspektiv eller fugleperspektiv.
ISO: 400 Blender: 6.3 Lukker: 1/80
Kamera: Canon 350D


Natur 
Ideen i dette fotografiet var å komme nærmere innpå noe lite i naturen. Jeg tok et nærbilde av en blomstret selje der både lyset og formen er med på å skape fotografiet spennende. Komposisjonen er ganske enkelt og seljen er det tydelige interessepunktet i bildet. Lyset i fotografiet er naturlig og indirekte. Du ser at lyset fra solen kommer fra motsatt side av seljen. I dette fotografiet ser jeg at selv om komposisjonen i et fotografi er enkelt, trenger ikke bildet være kjedelig.

ISO: 400 Blender: 10.0 Lukker: 1/160
Kamera: Canon 350D

Portrett 
Ideen i dette fotografiet var å ta et portrettbilde der personen skulle plasseres i enden av bildet. Vi ser Vibeke i en face som vil si at du ser henne forfra. Lyset i bildet er direkte og naturlig. Komposisjonen er delt opp i både forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn. Forgrunnen er mursteinen, mellomgrunnen er plantene og bakgrunnen er skyene. Interessepunktet i fotografiet er Vibeke og hun er i det gylne snitt. Steinmuren har en mekanisk linje som gir bilde en kontrast med ellers ganske rette linjer i bildet. Når jeg ser på dette fotografiet, ser jeg at det er viktig med slike ”brudd” på ellers like elementer slik at fotografiet ikke blir kjedelig.

ISO: 400 Blender: 11.0 Lukker: 1/500
Kamera: Nikon D40 med objektiv 18-105 mm.

Portrett

I dette bildet prøvde jeg å få fram en glad stemning. Man ser Jasmin i ¾ profil. Fotografiet er lyst og dette bidrar til en lys stemning. Bak Jasmin ser du horisontale linjer. Jasmin er i det gylne snitt og er også interessepunktet i fotografiet. Det er direkte lys i fotografiet. Ved dette bildet ser jeg hvordan et ellers enkelt bilde kan bli gjort bedre ved å plassering av et objekt. Jasmin er ikke plassert midt i bildet, men i det gylne snitt.
ISO: 1600 Blender:29.0 Lukker: 1/400
Kamera: Canon 350D
Arkitektur
Ideen ved dette bildet var å skape et spennende bildet ved hjelp av linjer og former. Det er naturlig lys i bildet og komposisjonen er full av organiske linjer som står i kontrast til de mekaniske linjene. Bildet er fullt av formelementer som sirkler og firkanter. Sirklene i bildet lager også kontraster med de firkantete formene i fotografiet. Jeg har lært hvordan ulike formelementer og linjer skaper spennende bilder.
ISO: 100 Blender: 8,0 Lukker: 1/160
Kamera: Canon 350D

 Dyr

I dette fotografiet prøvde jeg å få fram et litt annerledes uttrykk og valgte derfor å redigere fotoet svart hvitt. Valpen er i det gylne snitt og  interessepunktet faller derfor på valpen. Det som skaper spenning i bildet er valpens mørke flate, sammenlignes med restens lyse flater. Det er naturlig lys i dette fotografiet. Ved å se på dette fotografiet ser jeg at flaters størrelse og farge betyr mye på et fotografi.
ISO: 1600 Blender: 5.0 Lukker: 1/500
Kamera: Canon 350D

 Arkitektur

På dette bildet var min idé at jeg skulle skape kontrast mellom den mekaniske siden av arkitektur sammen med den organiske delen ved naturen. I forgrunnen ser du de organiske linjene fra fjellene, til stor kontrast til de skarpe kantete til bygningen. Interessepunktet i dette bildet er  bygningen og bygningen har gjentagelse av formelementet firkant som skaper rytme i bildet. Det er naturlig lys i bildet og det jeg lærte med dette bildet er at det oftest bare trenger to motsetninger for at et bilde skal bli bra.
ISO: 400 Blender: 14.0 Lukker: 1/400
Kamera: Canon 350D

Dyr

I dette fotografiet var ideen å skape kontrast mellom den svarte katten og den hvite ”engelen”.  Interessepunktet i bildet er katten. Det er flere formelementer i bilder som firkanter og organiske og mekaniske linjer. Lyset er naturlig og jeg valgte å gjøre bildet svart hvitt fordi jeg syntes at det gjorde bildet mer spennende ettersom det stort sett bare var mørke og lyse farger i bildet uansett. Jeg ser i dette fotografiet at svart hvitt fungerer veldig godt når det allerede er kontraster mellom lys og mørk.
ISO: 400 Blender: 5.6 Lukker: 1/50
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar